اخبار

مزایده

آگهی مزایده نوبت دوم شرکت تجارت بین الملل سکو

جهت دسترسی به فرم آگهی مزایده نوبت دوم شرکت تجارت بین الملل سکو، فایل ذیل را دریافت فرمایید.

آگهی مزایده نوبت دوم (1)

 

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=13728

اخبار اخیر