اخبار و مقالات

اخبار

مقالات

۱ آذر ۱۳۹۹

متانول، سوخت دریایی آینده

مهندس سید ابوالقاسم شریفی | مدیرعامل پتروشیمی دنا مهندس حسام خضری | کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه...

یادداشت ها