گالری تصاویر

بازدید مدیران عامل پتروفرهنگ و انرژی سپهر از پروژه های سبلان و دنا

مدیران عامل پتروفرهنگ و انرژی سپهر طی بازدیدی یک روزه از پروژه های سبلان و دنا، به بررسی آخرین وضعیت پروژه ها پرداختند. در این بازدیدها مدیران عامل سبلان و دنا، مهندس شاهدایی و دکتر عباسی را همراهی می کردند.

Share :