گالری تصاویر

بازدید دکتر حمید تاجیک، رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران از هلدینگ انرژی سپهر

بازدید دکتر حمید تاجیک، رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران از هلدینگ انرژی سپهر

Share :