گالری تصاویر

بازدید سرپرست و نائب رئیس هیئت مدیره هلدینگ از شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

سرپرست و نایب رئیس هیئت مدیره انرژی سپهر، امروز دوشنبه 17 تیرماه 99 از شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی بازدید کرد. در این بازدید که با حضور فراهانی، مدیر منابع انسانی هلدینگ و مهندس آهنگری، مدیرعامل سیراف همراه بود، سرپرست هلدینگ بر توانمند سازی نیروی انسانی و حمایت از ایشان تاکید کرد.

Share :