اخبار

IMG_5323
انرژی سپهر در روز نخست نمایشگاه حمایت از ساخت داخل درصنعت پتروشیمی؛

بازدید مدیران بانک های ملی و صادرات، معاون وزیر صمت و پیمانکاران از غرفه هلدینگ 

هلدینگ انرژی سپهر و پتروفرهنگ به همراه شرکت های زیر مجموعه در چهارمین دوره نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش جزیره کیش شرکت کردند.
 مونسان عضو هیئت مدیره، نجف زاده معاون مدیر عامل و آبادی معاون امور شعب استان بوشهر بانک ملی ایران اولین بازدیدکنندگان رسمی از غرفه پتروفرهنگ و شرکت های تابعه در نخستین روز چهارمین دوره نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی جزیره کیش بودند.
همچنین  شیخ الاسلام، اقبالی پور و یریان از مدیران ارشد بانک صادرات ایران نیز دومین گروه بازدیدکنندگان نظانم بانکی از غرفه پتروفرهنگ بودند.
در ادامه نیز دکتر برادران معاون وزیر صمت با حضور در غرفه هلدینگ در جریان توانمندی های این مجموعه قرار گرفت.
در این بازدید ها که باحضور طاهری رئیس هیئت مدیره پتروفرهنگ، جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره انرژی سپهر و مدیران شرکت های تابعه همراه بود بر همکاری های مشترک و هم اندیشی در حوزه های سرمایه گذاری، تامین مالی و شناسایی شرکت های توانمند داخلی و دانش بنیان تاکید شد.
همزمان، بیش از ۲۰ شرکت  تولید کننده داخلی و دانش بنیان باحضور در غرفه و برگزاری جلسات کارشناسی با شرکت های تابعه به معرفی توانمندی های خود پرداختند.
پتروفرهنگ و انرژی سپهر به همراه شرکت های زیر مجموعه خود از حاضرین در  چهارمین دوره نمایشگاه حمایت از ساخت داخل است.

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=21586

اخبار اخیر