گالری تصاویر

بازدید مدیران عامل پتروفرهنگ و انرژی سپهر از پتروشیمی دنا

مهندس شاهدایی مدیرعامل پتروفرهنگ، دکتر بهروز عباسی مدیرعامل انرژی سپهر، دکتر فرهاد جهانگیری قائم مقام مدیرعامل انرژی سپهر و مهندس شریفی مدیرعامل دنا روز گذشته طی بازدید از پتروشیمی دنا در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در این شرکت قرار گرفتند.

Share :