اخبار

IMG_6817
گزارش تصویری

بازدید مدیران پتروفرهنگ، انرژی سپهر، صندوق توسعه ملی و بانک صادرات از شرکت پتروشیمی سیراف انرژی

مدیران ارشد هلدینگ پتروفرهنگ، انرژی سپهر، صندوق توسعه ملی و بانک صادرات ایران از سایت شرکت پتروشیمی سیراف انرژی در استان بوشهر بازدید کردند.

 

Share :

اخبار اخیر