1

بازدید مدیرعامل و قائم مقام هلدینگ انرژی سپهر از پتروشیمی سبلان

بازدید دکتر بهروز عباسی مدیرعامل، دکتر فرهاد جهانگیری قائم مقام هلدینگ انرژی سپهر و مهندس محمد زالی مدیرعامل سبلان از سایت این پتروشیمی