اخبار

123

با حکم عباسی؛ «فرهاد جهانگیری» قائم مقام اجرایی مدیرعامل انرژی سپهر شد

به گزارش روابط عمومی هلدینگ انرژی سپهر، با حکم دکتر بهروز عباسی، « دکتر فرهاد جهانگیری» به عنوان قائم مقام اجرایی مدیرعامل انرژی سپهر منصوب شد. در قسمتی از این حکم آمده: « نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، بدینوسیله به عنوان قائم مقام اجرایی مدیرعامل منصوب می گردید. ضرورت دارد از همه ظرفیت های شرکت برای دستیابی به اهداف در امور برنامه ریزی و منابع انسانی و سایر امور محوله از طرف مدیرعامل استفاده گردد.»

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=13930

اخبار اخیر