اخبار

خبر انتصاب

با حکم مدیرعامل انرژی سپهر؛ مدیران مالی و منابع انسانی منصوب شدند

با حکم بهروز عباسی مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر، عسگر جهانی به عنوان مدیر مالی و آرمین والی زاده علوی به عنوان مدیر منابع انسانی و پشتیبانی منصوب شدند.

در قسمتی از حکم جهانی آمده است: « با عنایت به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر مالی منصوب می گردید. از جنابعالی انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان از تمامی ظرفیت و توان خود و شرکت استفاده مناسب به عمل آورید.»

همچنین در حکم والی زاده علوی نیز آمده: « با عنایت به تعهد، دانش و تجربیات ارزنده جنابعالی از تاریخ صدور این حکم به سمت مدیر منابع انسانی و پشتیبانی هلدینگ انرژی سپهر منصوب می گردید. توفیق جنابعالی را در انجام هرچه بهتر وظایف محوله با همکاری و تعامل صمیمانه با سایر همکاران گرامی از درگاه احدیت آرزومندم.»

مدیرعامل در پایان از ناصر رضایی مدیر مالی و مهدی فراهانی مدیر منابع انسانی پیشین نیز تقدیر و تشکر نموده است.

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=14105

اخبار اخیر