گالری ویدئو

با دستور رئیس جمهوری، پتروشیمی سبلان افتتاح شد

با دستور روحانی رئیس جمهوری، پتروشیمی سبلان به عنوان یکی از سه متانول ساز زیر مجموعه هلدینگ انرژی سپهر، امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه رسما افتتاح شد. فیلم کامل سخنرانی،روحانی رئیس جمهور، حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و شاهدایی مدیرعامل پتروفرهنگ در آیین رسمی افتتاح پتروشیمی سبلان.

Share :

اخبار اخیر