خط مشی

khat mashi energysepehr 1 1024x374 1

هلدینگ” انرژی سپهر ” رسالت خود را توسعه صنایع انرژی با بکارگیری برترین روش­ها و فناوری­ها به منظور حصول رضایت ذینفعان می­داند. دامنه فعالیت سازمان سرمایه­گذاری، پشتیبانی و مدیریت پروژه در حوزه پتروشیمی و انرژی با رویکرد توانمندسازی سازمانی و ارزش بخشی به کسب و کار،  با نگرشی جامع به محيط دروني و بيروني، جهت دستيابي به اهدافی یکپارچه، سيستم های مديريت خود را بر مبنای استانداردهای ISO 9001:2015 ،  ISO 14001:2015،  ISO45001:2018   مستقر نموده،  آنها را بهبود می بخشد و با جهت گیری و تعیین مقاصد ذیل، مشارکت مؤثر کلیه کارکنان را جهت نیل به آنها جلب می نماید:

به منظور دستیابی به دامنه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه، اهداف کلان راهبردی زیر طرح ریزی شده و در صورت لزوم بازنگری و به آگاهی ذینفعان کلیدی می رسد:

1- کسب سود پایدار

2-ارتقای برند و اعتبار شرکت

3-پیشبرد طرح های توسعه ای پایین دستی

4-توسعه و یکپارچه سازی نظام های مدیریتی

5- فرصت یابی در حوزه تامین مالی

6- مدیریت و راهبری هزینه­ها در سطح هلدینگ و شرکت های گروه

به منظور حصول اطمینان نسبت به بکارگیری موثر این خط مشی، مديريت ارشد سازمان ضمن نظارت بر حسن اجرا، سیستم مدیریت یکپارچه را در فواصل زمانی مشخص با هدف بهبود و ارتقاء سیستم بازنگری نموده و از تعهدات برآورده سازي الزامات و بهبود مستمر اثربخشي سيستم اطمینان حاصل می کند. تمامي كاركنان انرژی سپهر، خود را متعهد به نگهداري، اجرا  و بهبود مستمر تمامي فرايندها و فعاليت­هاي كاري مي­دانند.