مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره

بهروز عباسی

دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه خوارزمی

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت پتروفرهنگ

مدیر سیستم ها و برنامه ریزی راهبردی شرکت پلیمر آریا ساسول

مدیر برنامه ریزی و سیستم های شرکت نفت سپاهان

قائم مقام مدیرعامل شرکت کیمیا اسپیدی قشم

کارشناس برنامه ریزی شرکت بازرگانی توسعه نیشکر

محمدهاشم رکن تهران

معاونت مالی و اداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
معاونت اداری و منابع انسانی شرکت ملی فولاد ایران
رئیس هیأت مدیره و مجری طرح شرکت مهندسی مسکن و نواحی صنعتی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ایران خودرو عشق آباد
عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی نیک آثار(توانا)
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی نیک آثار(توانا)
رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه ابنیه حافظ
عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

سوابق تحصیلی
لیسانس اقتصاد از دانشگاه ملی ایران

 

فرهاد جهانگیری

 

سوابق اجرایی:

قائم مقام مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر
عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر
رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دنا
معاون راهبردی و توسعه بازار شرکت بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی (شرکت ملی صنایع مس ایران)
قائم مقام مدیرعامل هلدینگ توسعه کشت و صنعت ملی
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروکاران (پتروشیمی شازند)

سوابق علمی:

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی
دکتری مدیریت بازرگانی (تدوین رساله)

مرضیه شاهدایی

کارشناسی ارشد MBA – دانشگاه کلگری کانادا – 1384

کارشناسی مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی شریف – 1366

 

1398 – تا کنون :    رئیس هیات مدیره پتروشیمی مروارید

1398 – تا کنون :    رئیس هیات مدیره پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

1398 – تا کنون :    مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ پتروفرهنگ

1396- تا کنون :      رییس هیات مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

1396 – آذر 1397:   قائم مقام وزیر نفت

1395 – 1396 :      معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

1397 – 1395 :     عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی

1397– 1395 :      عضو هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس

1395 -1393 :       مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی

1396 – 1393 :     عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی دماوند

1393 – 1392 :     مشاور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل

1392 – 1388 :     رئیس نظارت بر مهندسی طرح‌های مناطق ویژه (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

1388 – 1385 :     رئیس مهندسی فاز 2 عسلویه (شرکت مدیریت توسعه و پتروشیمی دماوند)

1385 – 1384 :     رئیس کل امور نظارت بر مهندسی طرح‌ها (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

1385 – 1380 :     رئیس مهندسی فرآیند مدیریت طرح‌ها  (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

1380 – 1374 :     کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت پتروشیمی بندر امام

1374 – 1370 :     کارشناس ارشد مهندسی طرح دوده صنعتی اهواز

1370 – 1368 :     کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پیشرفت طرح‌ها (خدمات فنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

 

محمد جواد شریفی

دکتری حرفه ای کسب و کار DBA از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شاخه صنعتی از دانشگاه تهران
کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه ساختمان خوارزمی
عضو هیات مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان چابهار
مشاور کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حوزه بندری و دریایی
رئیس هیات مدیره شرکت هدایت کشتی خلیج فارس
عضو هیات مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی
رئیس اداره حسابداری کل سازمان بنادر و دریانوردی
معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی
مشاور اقتصادی صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی
رئیس دبیرخانه امورقراردادها و معاملات سازمان بنادر و دریانوردی
معاون اقتصادی و بازرگانی صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی
مسئول درآمد و تمرکز وجوه سازمان بنادر و دریانوردی
مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مدرس دانشگاه پیام نور