مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره

مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

محمدطاهر شفیعی سیف آبادی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت شیمیایی لاوان
مشاور عالی شرکت های صنایع پتروشیمی دنا و پردیس
دستیار ویژه رئیس کمیسیون انرژی مجلس شواری اسلامی

احمد دهقان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
سرپرست شرکت پتروشیمی شیمی بافت
عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت لاوان

فرهاد جهانگیری

سوابق اجرایی:

قائم مقام مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر
عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر
رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دنا
معاون راهبردی و توسعه بازار شرکت بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی (شرکت ملی صنایع مس ایران)
قائم مقام مدیرعامل هلدینگ توسعه کشت و صنعت ملی
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروکاران (پتروشیمی شازند)

سوابق علمی:

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی
دکتری مدیریت بازرگانی (تدوین رساله)

مهدی فتاحی