یادداشت ها

سیتکو – تجسم افق های روشن تجاری و بازرگانی در انرژی سپهر

محمد علی غریب دوست
مدیرعامل شرکت تجارت بین الملل سکو

در اوج تحریم های ظالمانه بر علیه میهن و ملت شریف ایران و در شرایطی که سایر همکاران و مدیران در قالب سه طرح بزرگ پتروشیمیایی، عزم خود را در تکمیل و راه اندازی هرچه سریعتر تولید متانول و شروع بهره برداری آنها جزم نموده اند و شبانه روز و با تمام قوا علیرغم مشکلات عدیده بیرونی و درونی مجاهدت و تلاش وصف ناپذیری درتحقق اهداف کلان تولیدی معمول می دارند، ماموریت ما در شرکت سیتکو هدف قراردادن آینده است.
بدیهی است فروش محصولات تولیدی گروه انرژی سپهر با توجه به کلیه الزامات و شرایط بین المللی نیازمند برنامه ریزی و طراحی دقیق و هوشمندانه است که این وظیفه خطیر بر عهده شرکت سیتکو گذارده شده است. پس از تحمل سختیها و مشقات فراوان و راه اندازی و شروع بهره برداری از مجتمع های تولید متانول، معتقدم در آستانه آزمون اصلی قرار خواهیم گرفت؛ آزمونی بسیار سختتر که اینبار در عرصه بازرگانی و لجستیک و چرخه ارزی بوده و کلیت هلدینگ انرژی سپهر را به چالش خواهید کشید.
پیش روی ما مسیری بسیار دشوار ولی روشن است؛ ایامی که بعنوان بزرگترین هلدینگ تولید کننده متانول در ایران و حتی منطقه خلیج فارس، سودای راهبری و نقش محوری و هدایت بازار را خواهیم داشت.
نگاه مدیریتی شاخص و به روز در هلدینگ انرژی سپهر مبتنی بر تمرکز سازمان فروش محصولات تولیدی نشان از اراده هیات مدیره و سهامداران هلدینگ در اداره مجموعه با روشهای مترقی و هدایت علمی و کارآمد در ایام بهره برداری دارد.
شرکت سیتکو علاوه بر محور اصلی فروش محصولات تولیدی گروه، برنامه های جدی برای گسترش فعالیتهای تجاری و بازرگانی جنبی تدوین کرده و هیات مدیره محترم سیتکو مصمم به احیاء و ارتقاء جایگاه شرکت سیتکو بعنوان بازوی تجاری و بازرگانی هلدینگ انرژی سپهر هستند.

Share :

اخبارهای اخیر