گالری تصاویر

شرکت صنایع پتروشیمی دنا در یک نگاه

شرکت صنایع پتروشیمی دنا با محوریت تولید متانول با ظرفیت 1650 هزار تن در سال واقع در فاز 2 پتروشیمی منطقه عسلویه

 

Share :