اخبار

0-p19aoodcxs6945shi9uvqq3qdcf6tarc992fjvezp0
نشریه داخلی هلدینگ انرژی سپهر

شماره دوم نشریه داخلی «پیام سپهر»

شماره دوم نشریه داخلی هلدینگ انرژی سپهر با عنوان «پیام سپهر» در 69 صفحه منتشر شد.

این نشریه الکترونیکی توسط روابط عمومی هلدینگ انرژی سپهر تهیه و طراحی گردیده است.

جهت دسترسی به «پیام سپهر»، از میانبر چند رسانه ای، نشریه الکترونیکی اقدام فرمایید.

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=12960

اخبار اخیر