اخبار

بهروز عباسی انرژی

عباسی، مدیرعامل: انرژی سپهر 3 گواهینامه استاندارد بین المللی دریافت کرد

سیستم مدیریت یکپارچه،  متشکل از استانداردهای ISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015،  ISO45001:2018 در راستای برنامه های توسعه ای انرژی سپهر پیاده سازی و در نهایت این گواهینامه ها دریافت شد.

 

به گزارش روابط عمومی هلدینگ انرژی سپهر، مدیرعامل گفت: «شناسایی مخاطرات و فرصت هایی که توانایی تاثیرگذاری بر مجموعه را دارند، تیم مدیریتی را بر آن داشت تا سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) که شامل استانداردهای ISO9001:2015 ،  ISO 14001:2015،  ISO45001:2018 می شود را پیاده سازی نماید تا ضمن آسیب شناسی ارکان سازمان، بر توانمندی آن نیز بیفزاییم.»

 

دکتر بهروز عباسی افزود: « به نقل از مُمیزان، ” تعهد  بالای مدیریت ارشد شرکت، مکانیزم اثربخش و متناسب با ماهیت سازمانی برای مدیریت ریسک ها و فرصت ها و صلاحیت و تسلط کارکنان بر حوزه فرآیندی واحد خود”  به عنوان نقاط قوت شرکت مطرح گردید.»

 

وی با تاکید بر اقدامات صورت گرفته در این راستا، اظهار داشت: « طرح ریزی و تدوین اهداف و برنامه های واحد ها در سال آتی، طرح ریزی و اجرای فرآیند مدیریت ریسک ها و فرصت ها در سطوح مختلف ، تدوین نقشه و  شناسنامه فرآیندی واحدها، طرح ریزی و اجرای کنترل های عملیاتی در ابنیه و تاسیسات و پایش عوامل زیان آور محیط کار با نظارت واحد HSE ، طرح ریزی، تدوین  و اجرای فرآیندهای مدیریت تغییر، مدیریت پسماند، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و در نهایت انجام ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت دوره ای در هلدینگ از مجموعه اقداماتی است که در راستای این برنامه انجام گرفته است.»

 

عباسی مدیرعامل انرژی سپهر گفت: «در این فرایند استراتژی و هدایت کسب و کار،  مدیریت و تعهد موثر و صرفه جویی از طریق استفاده کارآمد از منابع مالی و انسانی موجود و همینطور صیانت از محیط زیست و  بهبود و بلوغ سازمانی مجموعه اهدافی است که تحقق آنها در دستور کار قرار گرفته بود.»

 

ISO 9001:2015  (سیستم مدیریت کیفیت) ، ISO 14001:2015  (سیستم مدیریت زیست محیطی)، ISO 45001:2018  (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) سه گواهینامه ای است که انرژی سپهر آنها را دریافت کرده است.

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=13901

اخبار اخیر