اخبار

8
گزارشات شهریور ماه شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات از رشد 245 میلیارد تومانی خبر می دهد.

عملکرد مطلوب وسپهر در شهریور ماه

در شهریور ماه ۱۴۰۰ شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات از محل فروش سهام خود ۲۴۵ میلیارد تومان سود کسب نمود که نسبت به ماه گذشته ۱۲% رشد نشان می دهد.

سود حاصل از فروش سهام در سال ۱۴۰۰ از فروردین تا شهریور ماه به شرح ذیل است:

فروردین ۱۴۰۰ ۱۳/۷ میلیارد تومان

اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴۰ میلیارد تومان

خرداد ۱۴۰۰ ۶ /۱۰۶ میلیارد تومان

تیر ماه ۱۴۰۰ ۱۳۰/۳ میلیارد تومان

مرداد ۱۴۰۰ ۲۱۸/۱ میلیارد تومان

شهریور ۱۴۰۰ ۲۴۵ میلیارد تومان

لازم به ذکر است که در شهریور ماه سال جاری ۷۶۰ میلیارد تومان از پرتفوی شرکت واگذار و ۵۹۰ میلیارد تومان سهام جدید تحصیل شده است و مابه التفاوت جهت پرداخت سود سهامداران خرد که در مهر ماه از طریق سجام می شود نگهداری شده است.

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=18873

اخبار اخیر