اخبار

دنا-qioecupp098h10g2ngmt7xfazbls2dg815wdp0tkwm.jpg
ادامه حمایت از تولید داخل؛

عملیات نصب تجهیز D-3003 پتروشیمی دنا

عملیات نصب تجهیز D-3003 یکی از تجهیزات فرآیندی مرتبط با بخار فشار متوسط (MP Steam) در سایت پتروشیمی دنا انجام شد.

نصب یکی دیگر از تجهیزات اصلی ساخت داخل در پتروشیمی دنا انجام شد که عملیات تجهیز درام ( D-3003 ) یکی از تجهیزات فرآیندی مرتبط با بخار فشار متوسط (MP Steam) بوده که دارای ۷۴ تن وزن و ۲۰ متر طول است.

این تجهیز توسط شرکت ماشین سازی اراک ساخته و به سایت منتقل گردیده است و با استفاده از جرثقیل ۴۵۰ تن در ارتفاع ۲۳ متری بر روی پلتفرم مربوطه با موفقیت نصب و تنظیمات نهایی آن انجام گردید.

با این نصب این تجهیز گامی دیگر در راستای راه اندازی این پروژه برداشته شد.شایان ذکر است تجهیز فوق، کلیه مراحل طراحی، ساخت و نصب توسط متخصصان ایرانی صورت پذیرفته است.

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=23749

اخبار اخیر