اخبار

Lumion 10 Pro 正版授权_ (6)
شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان منتشر کرد؛

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران نوبت دوم

شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار صلاحیتدار و واجد شرایط جهت واگذاری ”باقیمانده عملیات اجرائی احداث فاز«2» هتل سپهر ” واقع در شیرینو-عسلویه به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های پیمانکاری که الزاما” دارای پایه یک ابنیه و حداقل دارای پایه سه تاسیسات (توامان) و سایر مدارک معتبر ذکر شده در این فراخوان می‌باشد ، جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل می آید:

  • مناقصه گزار: شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان
  • آدرس مناقصه گزار: تهران – بلوار میرداماد خیابان نساء کوچه پیرزاده – پلاک 38 طبقه اول واحد 2
  • موضوع مناقصه: تکمیل عملیات اجرایی ساختمان هتل سپهر واقع در عسلویه؛
  • شرح مختصر عملیات: باقیمانده عملیات اجرائی احداث فاز «2» هتل سپهر واقع در منطقه شیرینو-عسلویه شامل : خرید و اجرای عملیات مربوط به تکمیل اسکلت فلزی و سقف ها، عملیات سفت کاری و نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان هتل 9 طبقه سپهر به متراژ 14500 مترمربع و عملیات محوطه سازی به طور کامل براساس مشخصات ، نقشه های اجرائی و مدارک و مشخصات فنی .
  • محل پروژه: استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شیرینو- روبروی هتل کاویان- هتل سپهر.
  • گواهینامه صلاحیت و زمینه تخصصی مورد نیاز:

1-6. داشتن گواهینامه پایه یک ابنیه و پایه سه تاسیسات (توامان) از سازمان برنامه و بودجه کشور.

2-6. سابقه اجرا و تکمیل پروژه های مشابه.

  • روش انتخاب پیمانکار: انتخاب پیمانکار به روش مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی می باشد.
  • ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز قابل قبول:

1-8. کلیه شرکت کنندگان در مناقصه پس از ارزیابی کیفی و در صورت کسب حداقل امتیاز لازم، مجاز به شرکت در مراحل بعدی مناقصه می باشند.

2-8. روش ارزیابی به صورت وزنی و بر اساس امتیازات تعیین شده صورت خواهد پذیرفت.

3-8. حداقل امتیاز مورد قبول در ارزیابی کیفی 65 می باشد.

  • سایر شرایط:

1-9-سایر جزئیات و اطلاعات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی مندرج است.

2-9-شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان در بررسی مستندات و نیز قبول و یا رد هر یک و یا تمام مستندات ارزیابی کیفی ارائه شده توسط مناقصه گران بدون آنکه نیاز یه پاسخگویی باشد، مختار است.

مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: متقاضیان می توانند حداکثر به مدت 5 روز کاری از زمان درج آگهی نوبت دوم برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس مناقصه گزار مندرج در بند 2 فوق  مراجعه  نمایند.

 

دانلود کنید

نوبت دوم_240313_153114(1)

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=24192

اخبار اخیر