اخبار

banner2
پتروشیمی سبلان منتشر کرد

فرخوان مناقصه یک مرحله ای ارزیابی کیفی

فراخوان مناقصه

عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  به شماره SPIC-TTP-02-300

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

1- موضوع و مدت مناقصه : انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان ( خدمات حمل و نقل و ترابری) شرکت صنایع پتروشیمی سبلان به مدت یکسال خورشیدی.

2-زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه :

  1. 1. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست به سایت پتروشیمی سبلان به نشانی الکترونیکی www.sabalanpico.com واحد امور حقوقی و قراردادها یا به نشانی مستقیم تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان بعد از درختی، بلوار دادمان، خیابان احمد تنگستانی، میلاد دوم، پلاک 16 طبقه چهارم، مراجعه و پس از بارگذاری اطلاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
  2. 2. مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت بارگذاری اطلاعات و ارزیابی کیفی بر اساس فرم بارگذاری شده در سایت شرکت از تاریخ 28/11/1402 لغایت 05/12/1402 اعلام می گردد.
  3. 3. مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت بارگذاری اطلاعات و دریافت اسناد مناقصه در سایت شرکت از تاریخ 05/12/1402 لغایت 09/12/1402 اعلام می گردد
  4. 3. متقاضیان در صورت اختلال در اینترنت و عدم دسترسی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه مندرج در بند 2.1، 3 میتوانند پس از تماس با شماره تلفن: 27-88564620-021 داخلی 2944، در صورت عدم مانع و رادع قانونی ، نماینده خود را بصورت حضوری از ساعت 8:30 تا پایان وقت اداری مندرج در بند 2.3 به واحد امور حقوقی و قراردادها پتروشیمی سبلان معرفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

2.4. مناقصه گران می بایست اسناد ارزیابی کیفی خود را مطابق برنامه زمانبندی تعیین شده و به صورت الکترونیکی و منطبق بر فرم های ارزیابی کیفی به آدرس ایمیل Tender@sabalanpico.com کمیسیون معاملات ارسال نمایند.

2.5. کلیه اطلاع رسانی‌های مناقصه از طریق ایمیل و سایت مناقصات شرکت صنایع پتروشیمی سبلان صورت می‌پذیرد.

3- پیش نیاز ارزیابی کیفی متقاضیان : 1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه 2-گواهی تعیین صلاحیت از ادارات مربوطه،3-گواهی نامه معتبر صلاحیت ایمنی و پیمانکاری پیمانکاران 4-حد اقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی:65 امتیاز

4- زمان و نحوه تحویل پاکات پیشنهادی : مناقصه گران میبایست پاکات پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 19/12/1402 بصورت حضوری به آدرس استان تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان بعد از درختی، بلوار دادمان، خیابان احمد تنگستانی، میلاد دوم، پلاک 16 طبقه پنجم ، شرکت صنایع پتروشیمی سبلان،کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

5- مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، میتوانند با شماره تلفن : 27-88564620-021 داخلی 2944، تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.sabalanpico.com  ملاحظه نمایند.

                                                                                                                                                                                    امور حقوقی و قراردادها

 

 

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=23782

اخبار اخیر