گالری تصاویر

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیراف مربوط به سال مالی منتهی به مرداد 99 با حضور دکتر تجدد به عنوان رییس مجمع برگزار شد.

Share :