اخبار

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت شیمیایی لاوان برگزار شد
مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت شیمیایی لاوان، امروز شنبه 8 آبان ماه 1400 با حضور دکتر بهروز عباسی، مدیرعامل انرژی سپهر و به ریاست دکتر فرهاد جهانگیری، قائم مقام هلدینگ و با حضور مهندس محمدطاهر شفیعی، مدیرعامل و مهندس محمدعلی کریمیان عضو هیئت مدیره شرکت لاوان برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت شیمیایی لاوان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت شیمیایی لاوان، شنبه 8 آبان ماه 1400 با حضور دکتر بهروز عباسی، مدیرعامل انرژی سپهر و به ریاست دکتر فرهاد جهانگیری، قائم مقام هلدینگ و با حضور مهندس محمدطاهر شفیعی، مدیرعامل و مهندس محمدعلی کریمیان عضو هیئت مدیره شرکت لاوان برگزار شد.
مهندس کریمیان مدیرعامل دوره مالی سال گذشته و عضو فعلی هیئت مدیره شیمیایی لاوان در گزارش به مجمع گفت: متاسفانه به علت مشکلات سنواتی و حقوقی که لاوان را در طول سال های گذشته با توقف پروژه روبرو کرده بود، برنامه های مورد نظر در پیشرفت پروژه ممکن نگردید چراکه به علت برنامه ریزی های گذشته عملا این پروژه در محاق فرو رفته بود. خوشبختانه امروز اعلام می کنیم طی پیگیری های مکرر و همراهی ارکان مختلف دولت و قوه قضائیه، حقوق در خطر سهامداران و به خصوص فرهنگیان محترم حفظ و می توان امید داشت پس از سال ها ممارست، اکنون زمان ادامه کار فرا رسیده است.
در ادامه این مجمع، صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره شرکت شیمیایی لاوان در دوره مالی منتهی به 31/6/ 1400 تصویب شد.

 

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=19010

اخبار اخیر