گالری تصاویر

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تجارت بین الملل سکو برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تجارت بین الملل سکو مربوط به سال مالی منتهی به شهریور 99 با حضور سید دانیال اقوامی به عنوان رییس مجمع برگزار شد. در این جلسه مدیران انرژی سپهر، مدیران شرکت قطب، اعضای هیئت مدیره، نمایندگان سهامداران و حسابرس و بازرس قانونی حضور داشتند.

Share :