گالری تصاویر

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت دنا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت دنا مربوط به سال مالی منتهی به شهریور 99 با حضور دکتر بهروز عباسی به عنوان رییس مجمع برگزار شد.

Share :