گالری تصاویر

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت شیمیایی لاوان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت شیمیایی لاوان مربوط به سال مالی منتهی به شهریور 99 با حضور شهروز معنوی به عنوان رییس مجمع برگزار شد. در این جلسه مدیران انرژی سپهر، مدیران شرکت لاوان، اعضای هیئت مدیره، نمایندگان سهامداران و حسابرس و بازرس قانونی حضور داشتند. در ابتدای این جلسه محمدعلی کریمیان، مدیرعامل لاوان ضمن ارائه گزارش کلی از عملکرد سالانه، مهمترین ریسک ها و دغدغه های این مجموعه را بیان کرد. در پایان این جلسه صورت های مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع تصویب و از عملکرد مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در سال مالی 99 تقدیر شد.

Share :