اخبار

6
گزارش تصویری

مدیران ارشد گروه مالی سپهر صادارت، پتروفرهنگ و انرژی سپهر از پتروشیمی دنا بازدید کردند

مدیران ارشد گروه مالی سپهر صادرات و هلدینگ های پتروفرهنگ و انرژی سپهر از پتروشیمی دنا در فاز 2 منطقه عسلویه بازدید کردند.

آقابابایی رئیس هیئت مدیره و وکیلی مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات، مقیمی قائم مقام هلدینگ پتروفرهنگ و شفیعی مدیرعامل و جهانگیری قائم مقام هلدینگ انرژی سپهر در این بازدید حضور داشتند.

هاشمی مدیرعامل پتروشیمی دنا در این بازدید با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه، برنامه های آتی شرکت در راستای تسریع در پیشرفت پروژه را تشریح کرد.

پتروشیمی دنا با حدود 79 درصد پیشرفت فیزیکی، یکی از شرکت های تابعه هلدینگ انرژی سپهر است.

 

 

 

Share :

لینک کوتاه :

https://www.sepehrenergy.com/?p=21324

اخبار اخیر