چشم انداز

چشم انداز min
چشم انداز 2 min

هلدینگ انرژی سپهر در ده سال آینده شرکتی است ارزش آفرین، توسعه دهنده طرح­ها، سرمایه ­گذار در صنایع انرژی ایران، فعال در بخش تجارت، بازرگانی، انتقال فناوری، مدیریت طرح­ها، ارتقا دهنده ظرفیت های فنی- مهندسی، اقتصادی- مالی و اجتماعی جامعه، پیشرو در توسعه صنایع انرژی کشور، نوآور، متکی بر نیروهای تحصیل کرده، باتجربه، جوان و با استعداد و متعهد به رعایت مسائل زیست محیطی