اخبار

7
ین تصاویر  بین سال های 1399 تا 1401 در 3 پتروشیمی سبلان، دنا و سیراف انرژی...

گزارش تصویری به مناسبت روز جهانی کارگر

گزارش تصویری به مناسبت 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر.

این تصاویر  بین سال های 1399 تا 1401 در 3 پتروشیمی سبلان، دنا و سیراف انرژی از زیر مجموعه های هلدینگ انرژی سپهر ثبت شده است.

 

Share :

اخبار اخیر