گالری ویدئو

گزارش سیمای ملی از ساخت تجهیزات دو پتروشیمی دنا و سیراف انرژی

گزارش سیمای ملی از ساخت تجهیزات دو پتروشیمی دنا و سیراف انرژی از زیرمجموعه های هلدینگ انرژی سپهر. صرفه جویی 64 میلیون یورویی، اشتغال آفرینی و بهره مندی از شرکت های دانش بنیان، حاصل داخلی سازی این تجهیزات است.

Share :

اخبار اخیر