​​​هیات مدیره.jpg

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صنایع پتروشیمی دنا

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو عضو عضو
سید ابوالقاسم شریفی حسینی سید رحیم شریف موسوی قاسم محمودی سید ابوالقاسم شریفی حسینی چنگیز خضری ابراهیم عبدی
نماینده پتروشیمی سبلان نماینده شرکت سکو نماینده انرژی سپهر نماینده سپهر لاوان نماینده سیراف انرژی


 

​​​