هیات مدیره.jpg 

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صنایع پتروشیمی سبلان

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو عضو عضو
محمد زالی غلامرضا جوکار سینا رزاقی احسان مجتهدی محمد رضا نظری بهزاد سلمانی صمدی
نماینده شرکت سکو نماینده انرژی سپهر نماینده شرکت سیراف نماینده سپهر لاوان نماینده شرکت دنا

​​

​​