خط مشی.jpg 

​​​​​​​​​ارزش های بنیادین (Core values)

 • square2.pngسر­آمدی، دانایی و تعالی حرفه­­ای
 • square2.pngچابکی، انعطاف­پذیری و هوشمندی
 • square2.pngابتکار و نو­آوری مستمر
 • square2.pngمسئولیت پذیری اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی
 • square2.pngحفظ کرامت انسانی و ارتقاء سطح انگیزه و اخلاق کارکنان
 • square2.png​سودآوری، بازدهی و بهره ­وری اقتصادی

قصد بنیادین
شرکت انرژی سپهر رسالت خود را توسعه صنایع انرژی با به کارگیری برترین روش ها و فناوری ها به منظور دستیابی به رضایت فزاینده ذینفعان می داند. فعالیت ها، بهره برداری و مدیریتساخت کارخانجات، تولید و بازرگانی حامل های انرژی، مشتقات نفتی و گازی، محصولات پتروشیمی، سرمایه گذاری ها و همچنینارائه خدمات نوآوری در ایران و سایر نقاط جهان است. این شرکت با نگرشی جامع به محیط درونی و بیرونی، جهت دستیابی به اهداف کیفیتی، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استانداردهای Iso9001:2015, Iso14001:2015, Iso18001:2007  مستقر می کند و آنها را توسعه می بخشد. اعتقادمان بر این است که رسیدن به اهداف تعریف شده سازمان با اتکا به موارد زیر امکان پذیر خواهد بود:
 • square2.pngبکارگیری فنون، ابزارها و روش های کاملا علمی جهت حصول اطمینان از اثربخشی سرمایه گذاری ها به صورتیک الزام اساسی
 • square2.pngبهره گیری از سازوکارهای مناسب برای حصول اطمینان از ایمن ماندن سرمایه و سودآوری بنگاه
 • square2.pngبه کارگیری نیروهای امین، خبره و با انگیزه و جبران خدمات آنها به صورتی مناسب و طرح ریزی سازمانی نو و چابک
 • ​​​square2.pngمطالعه و اجرای پروژه ها با توجه به استانداردهای مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت و تاکید بر کاهش زمان اجرای پروژه ها و تحقق کیفیت و طراحی و اجرا بر اساس استانداردها و خدمات فنی     مورد نظر و ارتقاء سطح کیفی محص​ولات و خدمات در چارچوب هزینه های تعیین شده
 • square2.pngارتقاء سطح مدیریت کارفرمایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط مشاوران و پیمانکاران در مطالعه و اجرای طرح ها و تاکید بر استفاده از توانمندی های داخلی
 • square2.pngایجاد فضای رقابتی و فرصت برابر برای مشاوران و پیمانکاران جهت انعقاد قرارداد، مشارکت و همکاری در مطالعه و اجرای طرح ها
 • square2.png​​​​​​​اجرای مداوم و موثر و نیز بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت با محوریت رضایت ذی نفعان
مدیریت ارشد سازمان ضمن نظارت بر حسن اجرا، سیستم مدیریت کیفیت را در فواصل زمانی مشخص با هدف بهبود و ارتقا، سیستم، بازنگری و از تعهدات نسبت به براورده سازی الزامات و بهبود مستمر سیستم اطمینان حاصل می کند. تمامی کارکنان شرکت انرژی سپهر، خود را متعهد به نگهداری، اجرا و بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیت های کاری می دانند.