​​​​هیات مدیره.jpg

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره انرژی سپهر

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو عضو عضو
داوود باقری وحید محمودی بهروز عباسی داود باقری محمدجواد صداقت سیدمحمد حسینی
کارت ایران نماینده شرکت پتروشیمی آریا نماینده پتروشیمی مهتاب پارسیان پترو فرهنگ سرمایه گذاری خوارزمی
​​