​​هیات مدیره.jpg

​​

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تجارت بین الملل سکو

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو
محمدرضا احمدی محمدرضا طاهرکردی حسین بورقانی فراهانی سید فرهاد اخلاقی
نماینده انرژی سپهر نماینده شرکت سبلان نماینده شرکت دنا